De cliëntenraadsbijeenkomst (voorheen keukentafelgesprek) zal plaatsvinden op donderdag 12 maart om 19:30 op locatie d'Ouwe Schoole aan de boomweidelaan nr 44 te Schore.

Voor de notulen van de vorige bijeenkomst zie "nieuws"