2e fysieke cliëntenraad 16 juni 2022

Op donderdag 16 juni om 19:30 zal voor de 2e keer dit jaar weer een fysieke cliëntenraad worden georganiseerd op locatie d' Ouwe Schoole aan de Boomweidelaan 44 te Schore. Na een succesvolle 1e fysieke bijeenkomst maken we u hierbij graag attent op de tweede avond van het jaar. We hebben deze avond weer als enorm waardevol ervaren we waren blij met de mooie opkomst. Niet alleen om te spreken over het beleid van Rust na Onrust maar ook om ervaringen uit te wisselen en contacten te versterken. Binnenkort zal u weer een uitnodiging per brief ontvangen en zal er wederom ook nog telefonisch contact met u worden opgenomen omtrent de bijeenkomst. Van harte bij u aanbevolen.

voor de notulen van de vorige cliëntenraadsavonden zie het tabblad 'Cliëntenraad' links in het menu.