Omdat in verband met de maatregelen rondom COVID-19 het niet verantwoord is met een grote groep mensen bijeen te komen zijn de cliëntenraadbijeenkomsten anders ingericht. Dan u van ons gewend bent. Het uitoefenen van inspraak op het beleid hebben we op de volgende wijze vorm gegeven. Bij de evaluatie wordt een klein deel van de tijd toegewezen aan beleid. Hier kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen. Deze worden door ons verzameld en besproken in de teamvergadering waarna er antwoord wordt gegeven of een actieplan wordt opgesteld. Vervolgens worden deze verwerkt in een verslag dat hier op de website wordt gepubliceerd. Daarin vindt u ook alle beleidspunten vanuit Rust na Onrust. Heeft u tussendoor vragen en of opmerkingn dan kunt u natuurlijk ook altijd even bellen of mailen, we staan u dan graag te woord.

We hopen in ieder geval het 3 kwartaal van 2021 weer een fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren.

Het eerst volgende cliëntenraadsverslag kunt u op de website verwachten medio maart 2021 onder het tablad 'CLIËNTENRAAD'