Hieronder vindt u de notulen van de cliëntenraad van 17 maart 2022.

 

Nadat we de Cliëntenraadavond van december 2021 wegens COVID-19 weer verstek moesten laten gaan was er op 17 maart weer een fysieke cliëntenraadavond. Dankzij het enthousiasme van de deelnemers en de persoonlijke gesprekken was de avond goed gevuld met zowel deelnemers als onderwerpen. Goed om na zo'n lange tijd weer eens fysiek bijeen te komen. Niet alleen om te spreken over het beleid maar ook om elkaar te ontmoeten en persoonlijke gesprekken te houden. De avond werd zoals gewoonlijk weer afgesloten met een mooie fotopresentatie, dit keer van de afgeloepn 10 jaar i.v.m. het aankomende 10-jarig bestaan van Rust na Onrust en een hapje en een drankje. Op donderdag 16 juni 2022 zal er om 19:30 op locatie 'd Ouwe Schoole opnieuw een cliëntenraadavond worden gehouden Zie Agenda, u krijgt hier vanzelf een uitnodiging voor. Van Harte bij u aanbevolen.

De notulen van de cliëntenraad kunt u hier downloaden.

Download Notulen cliëntenraadavond 29 september 2022