LET OP!! I.v.m. de groepsbeperkingen omtrent COVID-19 zullen alle niet strikt noodzakelijke bijeenkomsten en bijeenkomsten met meer dan 10 personen tot nader order niet plaatsvinden. Hieronder valt ook de cliëntenraad. Tijdens de evaluaties wordt een moment gereserveerd waarin u de mogelijkheid inspraak uit te oefenen op het beleid van Rust na Onrust. Ook bestaat de mogelijkheid telefonisch, per mail of op afspraak met Kees van Hoepen te spreken over beleidsvraagstukken. Als u hiervan gebruik wenst te maken kunt u mailen naar info@rustnaonrust.nl t.a.v. Kees van Hoepen of bellen met het algemene telefoonnummer 088 668 9674.

Hieronder vindt u de notulen van de laatste cliëntenraad van afgelopen augustus 2020.

 

De 2e cliëntenraadavond viel dit jaar i.v.m. COVID-19 maatregelen wat later in het jaar dan gepland. In verband met de lage opkomst zal voor de volgende cliënteraadavond naast de uitnodiging iedereen ook een persoonlijk telefoontje krijgen. Zoals altijd werd de avond weer als zeer waardevol beschouwd.

De notulen van de cliëntenraad kunt u hier downloaden.

Download Notulen cliëntenraadavond 06-08-2020