Voor het eerst heeft de cliëntenraad plaatsgevonden. Deze heeft dezelfde vorm als het oude keukentafelgesprek alleen heeft een andere naam i.v.m. wetgeving. Voor een aantal is het nog niet geheel duidelijk dat deze twee avonden hetzelfde zijn en daarom was er minder opkomst dan anders maar nog steeds meer dan we aanvankelijk hadden verwacht. Zoals altijd werd de avond weer als zeer waardevol beschouwd.

De volgende cliëntenraadavond zal gehouden worden op donderdag 12 maart 2020 om 19:30 bij locatie d'Ouwe Schoole aan de boomweidelaan 44 te Schore.

De notulen van de cliëntenraad kunt u hier downloaden.

Notulen cliëntenraad 12-12-2019