COVID-19 Vaccinatieplannng personeel en cliënten Rust na Onrust

Het personeel van Rust na Onrust valt in de eerste groep die gevaccineerd mag worden tegen het Coronavirus. Deze eerste groep bestaat uit drie categoriën namelijk (1. medisch/ziekenhuispersoneel directe COVID zorg en woonbegeleiding  2. Medewerkers woonbegeleiding gehandicaptenzorg en 3. Zorg voor ouderen in de WMO) Rust na Onrust zit dus in de 3e categorie van de eerste groep. Dit houdt concreet in dat we begin februari verwachten te kunnen starten met het maken van afspraken voor ons personeel. De voorrang betreft alleen het personeel en stagiaires. Cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers vallen in een andere groep en zullen door hun eigen huisarts/behandelaar worden benaderd voor het maken van een afspraak.

Eerder meldden we dat vanaf half februari ook 60-plussers die thuis wonen en zelf naar een GGD-locatie toe kunnen,  gevaccineerd kunnen worden. Door een besluit van de minister om de tijd tussen de 1e en 2e vaccinatie te verlengen, kan deze groep mogelijk eerder gevaccineerd worden. Thuiswonende 60-plussers krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin. Bij het vaccineren wordt eerste gestart met de oudsten, de 85-plussers. Binnen deze groep kunnen dus deelnemers zitten die voor dagbesteding naar de zorgboerderij komen. Zij krijgen hiervoor een oproep via hun huisarts. Ook veel vrijwilligers zullen in de 60-plus categorie vallen en door middel van een eigen afspraak gevaccineerd kunnen worden.

Hoewel we u graag het belang van de vaccinatie op het hart willen drukken maken we u er met nadruk op attent dat een besluit om u niet te laten vaccineren voor u en het personeel geen consequenties zal hebben aangaande de zorg of het dienstverband bij Rust na Onrust.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.