Bezoek Mantelzorger toegestaan

Het aantal bezoekers aan huis wordt per direct terug gebracht van 2 naar 1 per dag, met uitzondering van mantelzorgers. Mogelijk roept dit de vraag of of zorginstellingen hun locatie weer mogen/moeten sluiten voor bezoek. In de corona-crisiswet is echter expliciet vastgelegd dat mantelzorgers de toegang tot de zorginstelling niet mag worden ontzegd. Tenminste 1 familielid of naaste moet altijd toegang hebben tot de deelnemers.

Dagbesteding op de zorgboerderijen kan zo goed mogelijk worden voortgezet, liet het ministerie van VWS ons nog expliciet weten. Alle zorg moet worden verleend volgens de eerder gecommuniceerde richtlijnen voor dagbesteding. Onze sector wordt als onmisbaar gezien! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID-19 Vaccinatieplannng personeel en cliënten Rust na Onrust

Het personeel van Rust na Onrust valt in de eerste groep die gevaccineerd mag worden tegen het Coronavirus. Deze eerste groep bestaat uit drie categoriën namelijk (1. medisch/ziekenhuispersoneel directe COVID zorg en woonbegeleiding  2. Medewerkers woonbegeleiding gehandicaptenzorg en 3. Zorg voor ouderen in de WMO) Rust na Onrust zit dus in de 3e categorie van de eerste groep. Dit houdt concreet in dat we begin februari verwachten te kunnen starten met het maken van afspraken voor ons personeel. De voorrang betreft alleen het personeel en stagiaires. Cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers vallen in een andere groep en zullen door hun eigen huisarts/behandelaar worden benaderd voor het maken van een afspraak.

Eerder meldden we dat vanaf half februari ook 60-plussers die thuis wonen en zelf naar een GGD-locatie toe kunnen,  gevaccineerd kunnen worden. Door een besluit van de minister om de tijd tussen de 1e en 2e vaccinatie te verlengen, kan deze groep mogelijk eerder gevaccineerd worden. Thuiswonende 60-plussers krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin. Bij het vaccineren wordt eerste gestart met de oudsten, de 85-plussers. Binnen deze groep kunnen dus deelnemers zitten die voor dagbesteding naar de zorgboerderij komen. Zij krijgen hiervoor een oproep via hun huisarts. Ook veel vrijwilligers zullen in de 60-plus categorie vallen en door middel van een eigen afspraak gevaccineerd kunnen worden.

Hoewel we u graag het belang van de vaccinatie op het hart willen drukken maken we u er met nadruk op attent dat een besluit om u niet te laten vaccineren voor u en het personeel geen consequenties zal hebben aangaande de zorg of het dienstverband bij Rust na Onrust.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook tijdens de Lockdown gewoon open

Omdat Rust na Onrust na de schade die vorige Lockdoen met zich meebracht is bestempeld als 'cruciale zorg'  blijven wij in de tweede Lockdown gewoon open. Ook het taxivervoer zal gewoon blijven rijden. Net zoals voorheen willen we u wél op hart drukken ook bij milde verkoudsheidsklachten i.v.m. de kwetsbare doelgroep thuis te blijven. Tevens zal van iedereen die geen cliënt is worden gevraagd bij bezoek aan Rust na Onrust een aanwezigheidsregistratie in te vullen en de bezoeken te beperken tot strikt noodzakelijke afspraken.

Tenslotte willen we u nog graag herinneren aan de gesloten periode van vrijdag 25 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021. Het taxivervoer voor deze periode is reeds door ons afgemeld. De overige gesloten dagen van 2021 kunt u vinden door in het menu op 'gesloten dagen 2021' te kiezen. Of klik hier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Per 1 juni weer volledig open met inachtneming RIVM maatregelen.

- Ook bij milde verkoudsheidsklachten willen we u vragen i.v.m. de kwetsbare doelgroep thuis te blijven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langzaamaan weer geleidelijk opstarten.

De versoepelingen bieden ruimte om langzaamaan weer geleidelijk op te starten bij Rust na Onrust. Vanaf maandag 18 mei hopen we de huidige openstelling weer wat verder te kunnen uitbreiden naar 8 cliënten per dagdeel verdeeld over twee locaties. Ook naar openstelling van de zaterdag voor jeugd wordt vanaf 23 mei gekeken. Alle hieronder staande maatregelen blijven echter van kracht. Het rooster zoals u deze nu van ons gewend bent kan wekelijks wijzigen i.v.m. de versoepelingen. Houdt u daar rekening mee.  Van lunchen op de zorgboerderij is voorlopig nog geen sprake i.v.m. het hanteren van de richtlijnen.

Voor cliënten die intern in een instelling wonen of cliënten vanuit de gehandicaptenzorg bestaan helaas nog geen mogelijkheden tot bezoeken van de zorgboerderij.

Qua taxivervoer zijn er tot op heden nog altijd geen mogelijkheden. U dient dus nog steeds zelf of middels familie/verzorgers zorg te dragen voor vervoer van en naar de zorgboerderij. Verwachting is dat hier 1 juni pas een regeling voor komt. Heeft u een WLZ indicatie dan bestaat de mogelijkheid om uw kilometers te declareren. Neemt u daarvoor contact op met Kees van Hoepen op het normale telefoonnummer van de zorgboerderij. Kees werkt alle werkdagen m.u.v. de woensdagochtend en de donderdag van 09:00 tot 17:00. 

De normale gang van zaken zoals hij bestond voor de crisis zal op korte termijn nog niet terugkeren. We zoeken binnen de richtlijnen naar een zo "normaal" mogelijke bezetting maar de 1,5 meter moet gewaarborgd zijn voor uw en onze veiligheid en dan wordt meer dan 8 cliënten per dagdeel een enorme uitdaging. We houden u op de hoogte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MET INGANG VAN 29-04-2020 IS RUST NA ONRUST VOOR SOMMIGE CLIËNTEN IN ZEER BEPERKTE MATE WEER OPEN!!!

In de nieuwe maatregelen van het RIVM is dagopvang voor ouderen in crisissituaties aangemerkt als "cruciale zorg" dit houdt concreet in dat we voor een zeer beperkte groep cliënten met ingang van 29-04-2020 weer open gaan. Als dit voor u ook geldt heeft u hier reeds telefonisch bericht van ontvangen. Heeft u geen bericht ontvangen betekend dit voor u dat de zorgboerderij nog altijd gesloten is. Waarom u niet in aanmerking komt kunt u altijd navragen bij de zorgboerderij. Wij leggen u dit dan graag uit. Voor diegenen die wel in beperkte mate weer welkom zijn betekend dit concreet:

  • U bent weer welkom op de zorgboerderij voor één dagdeel per week. (meerdere dagdelen is i.v.m. beperkte ruimte en groepen "EVENTUEEL"alleen mogelijk als uw thuissituatie onhoudbaar is geworden, in overleg met andere proffesionals en de zorgboerderij daar ruimte voor heeft met alle maatregelen van het RIVM rekening houdend.)
  • Groepen bestaan uit maximaal 4 personen per dagdeel.
  • U beschikt over eigen vervoer (vervoer vanuit de taxicentrales is nog niet mogelijk en vervoer vanuit de zorgboerderij ook niet vanwege het niet kunnen hanteren van 1,5 meter afstand in de auto)
  • Het personeel zal te allen tijde beschermingmiddelen dragen (mondkapje, handschoenen)
  • Indien u verkoudheidsklachten, luchtwegklachten of verhoging heeft kunt u NIET deelnemen aan de dagbesteding, we verzoeken u dan ook tijdig af te melden en thuis te blijven.

De zaterdagochtendgroep is tot nader order nog niet aan de orde.

Ook als u in een instelling wont of verblijft is er nog geen sprake van bezoek aan de zorgboerderij.

Wanneer er ruimte is voor verdere versoepeling hangt af van het RIVM en de overheidsmaatregelen, op dit moment hebben we hier echter nog geen enkel zicht op.

 

---------------------------------------------------------

 

LET OP!!! RUST NA ONRUST IS VANAF MAANDAG 16 MAART TOT IN IEDER GEVAL 28 APRIL GESLOTEN I.V.M. CORONAVIRUS (COVID-19)!!

In verband met de nieuwe maatregelen van het kabinet van 25 maart jongstleden en SZZ heeft sluit Rust na Onrust V.O.F. vanaf maandag 16 maart tot in ieder geval 28 april haar deuren. Hoewel we begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is wordt van Rust na Onrust V.O.F. i.v.m. haar kwetsbare doelgroep verwacht dat zij haar verantwoordelijkheid draagt. 

U zult regelmatig gebeld worden door één van onze medewerkers om te vragen hoe het gaat en of wij van een afstand iets voor u kunnen betekenen. Rust na Onrust blijft ook telefonisch bereikbaar. We zullen blijven rapporteren en hebben intensief contact met het zorgnetwerk.

 

---------------------------------------------------------

 

LET OP!!! RUST NA ONRUST IS VANAF MAANDAG 16 MAART TOT IN IEDER GEVAL 6 APRIL GESLOTEN I.V.M. CORONAVIRUS (COVID-19)!!

In verband met de nieuwe maatregelen van het kabinet van 15 maart jongstleden en SZZ heeft sluit Rust na Onrust V.O.F. vanaf maandag 16 maart tot in ieder geval 6 april haar deuren. Hoewel we begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is wordt van Rust na Onrust V.O.F. i.v.m. haar kwetsbare doelgroep verwacht dat zij haar verantwoordelijkheid draagt. 

U zult regelmatig gebeld worden door één van onze medewerkers om te vragen hoe het gaat en of wij van een afstand iets voor u kunnen betekenen. Rust na Onrust blijft ook telefonisch bereikbaar. We zullen blijven rapporteren en hebben intensief contact met het zorgnetwerk.

 

---------------------------------------------

 

 

U heeft het vast wel meegekregen in het nieuws. Het coronavirus (COVID-19) heeft ook Nederland bereikt. Omdat er op Rust na Onrust dagelijks veel mensen aanwezig zijn met een vaak kwetsbare gezondheid vraagt dit om preventiemaatregelen op de zorgboerderij.  
We streven ernaar dit zoveel mogelijk op de achtergrond te doen zodat u hier zo weinig mogelijk van merkt
Wel vragen we u rekening te houden met de volgende zaken.

 

LET OP!!! MAATREGELEN AANGESCHERPT PER 12-03-2020

  • OOK BIJ MILDE VERKOUDHEIDSKLACHTEN VRAGEN WE U THUIS TE BLIJVEN!!

Rust na Onrust gaat niet dicht mits er corona bij een van de cliënten of het personeel wordt vastgesteld. Indien dat het geval is wordt u telefonisch op de hoogte gebracht van de maatregelen.

 

  • Het personeel zal om verspreiding te voorkomen fysiek contact waar mogelijk vermijden of wijzigen (lees bv. hand op de schouder in plaats van handen schudden bij begroeting)   Dit is natuurlijk niet kil bedoeld maar om verspreiding van evt. besmetting te voorkomen. Ook zullen zij vaker wegwerphandschoenen gebruiken bij hulp.  
  • Gebruik bij voorkeur papieren wegwerpzakdoekjes en geen stoffen zakdoeken.
  • Probeer (voor zover fysiek en mentaal mogelijk) te hoesten en niezen in de elleboog en niet met de hand voor de mond. 
  • Was vaker uw handen (de begeleiding zal hier aan helpen herinneren).

We hopen op uw begrip  
Vriendelijke groet,  
Team Rust na Onrust.