Per 1 juni weer volledig open met inachtneming RIVM maatregelen.

- Ook bij milde verkoudsheidsklachten willen we u vragen i.v.m. de kwetsbare doelgroep thuis te blijven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langzaamaan weer geleidelijk opstarten.

De versoepelingen bieden ruimte om langzaamaan weer geleidelijk op te starten bij Rust na Onrust. Vanaf maandag 18 mei hopen we de huidige openstelling weer wat verder te kunnen uitbreiden naar 8 cliënten per dagdeel verdeeld over twee locaties. Ook naar openstelling van de zaterdag voor jeugd wordt vanaf 23 mei gekeken. Alle hieronder staande maatregelen blijven echter van kracht. Het rooster zoals u deze nu van ons gewend bent kan wekelijks wijzigen i.v.m. de versoepelingen. Houdt u daar rekening mee.  Van lunchen op de zorgboerderij is voorlopig nog geen sprake i.v.m. het hanteren van de richtlijnen.

Voor cliënten die intern in een instelling wonen of cliënten vanuit de gehandicaptenzorg bestaan helaas nog geen mogelijkheden tot bezoeken van de zorgboerderij.

Qua taxivervoer zijn er tot op heden nog altijd geen mogelijkheden. U dient dus nog steeds zelf of middels familie/verzorgers zorg te dragen voor vervoer van en naar de zorgboerderij. Verwachting is dat hier 1 juni pas een regeling voor komt. Heeft u een WLZ indicatie dan bestaat de mogelijkheid om uw kilometers te declareren. Neemt u daarvoor contact op met Kees van Hoepen op het normale telefoonnummer van de zorgboerderij. Kees werkt alle werkdagen m.u.v. de woensdagochtend en de donderdag van 09:00 tot 17:00. 

De normale gang van zaken zoals hij bestond voor de crisis zal op korte termijn nog niet terugkeren. We zoeken binnen de richtlijnen naar een zo "normaal" mogelijke bezetting maar de 1,5 meter moet gewaarborgd zijn voor uw en onze veiligheid en dan wordt meer dan 8 cliënten per dagdeel een enorme uitdaging. We houden u op de hoogte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MET INGANG VAN 29-04-2020 IS RUST NA ONRUST VOOR SOMMIGE CLIËNTEN IN ZEER BEPERKTE MATE WEER OPEN!!!

In de nieuwe maatregelen van het RIVM is dagopvang voor ouderen in crisissituaties aangemerkt als "cruciale zorg" dit houdt concreet in dat we voor een zeer beperkte groep cliënten met ingang van 29-04-2020 weer open gaan. Als dit voor u ook geldt heeft u hier reeds telefonisch bericht van ontvangen. Heeft u geen bericht ontvangen betekend dit voor u dat de zorgboerderij nog altijd gesloten is. Waarom u niet in aanmerking komt kunt u altijd navragen bij de zorgboerderij. Wij leggen u dit dan graag uit. Voor diegenen die wel in beperkte mate weer welkom zijn betekend dit concreet:

  • U bent weer welkom op de zorgboerderij voor één dagdeel per week. (meerdere dagdelen is i.v.m. beperkte ruimte en groepen "EVENTUEEL"alleen mogelijk als uw thuissituatie onhoudbaar is geworden, in overleg met andere proffesionals en de zorgboerderij daar ruimte voor heeft met alle maatregelen van het RIVM rekening houdend.)
  • Groepen bestaan uit maximaal 4 personen per dagdeel.
  • U beschikt over eigen vervoer (vervoer vanuit de taxicentrales is nog niet mogelijk en vervoer vanuit de zorgboerderij ook niet vanwege het niet kunnen hanteren van 1,5 meter afstand in de auto)
  • Het personeel zal te allen tijde beschermingmiddelen dragen (mondkapje, handschoenen)
  • Indien u verkoudheidsklachten, luchtwegklachten of verhoging heeft kunt u NIET deelnemen aan de dagbesteding, we verzoeken u dan ook tijdig af te melden en thuis te blijven.

De zaterdagochtendgroep is tot nader order nog niet aan de orde.

Ook als u in een instelling wont of verblijft is er nog geen sprake van bezoek aan de zorgboerderij.

Wanneer er ruimte is voor verdere versoepeling hangt af van het RIVM en de overheidsmaatregelen, op dit moment hebben we hier echter nog geen enkel zicht op.

 

---------------------------------------------------------

 

LET OP!!! RUST NA ONRUST IS VANAF MAANDAG 16 MAART TOT IN IEDER GEVAL 28 APRIL GESLOTEN I.V.M. CORONAVIRUS (COVID-19)!!

In verband met de nieuwe maatregelen van het kabinet van 25 maart jongstleden en SZZ heeft sluit Rust na Onrust V.O.F. vanaf maandag 16 maart tot in ieder geval 28 april haar deuren. Hoewel we begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is wordt van Rust na Onrust V.O.F. i.v.m. haar kwetsbare doelgroep verwacht dat zij haar verantwoordelijkheid draagt. 

U zult regelmatig gebeld worden door één van onze medewerkers om te vragen hoe het gaat en of wij van een afstand iets voor u kunnen betekenen. Rust na Onrust blijft ook telefonisch bereikbaar. We zullen blijven rapporteren en hebben intensief contact met het zorgnetwerk.

 

---------------------------------------------------------

 

LET OP!!! RUST NA ONRUST IS VANAF MAANDAG 16 MAART TOT IN IEDER GEVAL 6 APRIL GESLOTEN I.V.M. CORONAVIRUS (COVID-19)!!

In verband met de nieuwe maatregelen van het kabinet van 15 maart jongstleden en SZZ heeft sluit Rust na Onrust V.O.F. vanaf maandag 16 maart tot in ieder geval 6 april haar deuren. Hoewel we begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is wordt van Rust na Onrust V.O.F. i.v.m. haar kwetsbare doelgroep verwacht dat zij haar verantwoordelijkheid draagt. 

U zult regelmatig gebeld worden door één van onze medewerkers om te vragen hoe het gaat en of wij van een afstand iets voor u kunnen betekenen. Rust na Onrust blijft ook telefonisch bereikbaar. We zullen blijven rapporteren en hebben intensief contact met het zorgnetwerk.

 

---------------------------------------------

 

 

U heeft het vast wel meegekregen in het nieuws. Het coronavirus (COVID-19) heeft ook Nederland bereikt. Omdat er op Rust na Onrust dagelijks veel mensen aanwezig zijn met een vaak kwetsbare gezondheid vraagt dit om preventiemaatregelen op de zorgboerderij.  
We streven ernaar dit zoveel mogelijk op de achtergrond te doen zodat u hier zo weinig mogelijk van merkt
Wel vragen we u rekening te houden met de volgende zaken.

 

LET OP!!! MAATREGELEN AANGESCHERPT PER 12-03-2020

  • OOK BIJ MILDE VERKOUDHEIDSKLACHTEN VRAGEN WE U THUIS TE BLIJVEN!!

Rust na Onrust gaat niet dicht mits er corona bij een van de cliënten of het personeel wordt vastgesteld. Indien dat het geval is wordt u telefonisch op de hoogte gebracht van de maatregelen.

 

  • Het personeel zal om verspreiding te voorkomen fysiek contact waar mogelijk vermijden of wijzigen (lees bv. hand op de schouder in plaats van handen schudden bij begroeting)   Dit is natuurlijk niet kil bedoeld maar om verspreiding van evt. besmetting te voorkomen. Ook zullen zij vaker wegwerphandschoenen gebruiken bij hulp.  
  • Gebruik bij voorkeur papieren wegwerpzakdoekjes en geen stoffen zakdoeken.
  • Probeer (voor zover fysiek en mentaal mogelijk) te hoesten en niezen in de elleboog en niet met de hand voor de mond. 
  • Was vaker uw handen (de begeleiding zal hier aan helpen herinneren).

We hopen op uw begrip  
Vriendelijke groet,  
Team Rust na Onrust.