RUST NA ONRUST COVID BELEID (voorlopig laatste update 04-22)

Ondanks dat de maatregelen in het land veelal zijn opegeheven gelden binnen Rust na Onrust nog een aantal maatregelen i.v.m. de kwetsbare doelgroep. 

  • Bezoekers hoeven geen mondkapje (PBM) meer te dragen. Het personeel draagt nog PBM bij bereiding van voedsel, aanreiken van medicatie, verpleegkundige handelingen, hulp bij toiletbezoek en bij het vervoeren van bezoekers.
  • Afstand houden door bezoekers onderling wordt op de achtergrond nog gestimuleerd maar niet meer actief gewaarborgd. 
  • Ontsmetting van de handen bij binnenkomst blijft wenselijk.
  • Bij klachten verzoeken wij u een zelftest te doen. Deze zijn bij de meeste supermarkten en drogisterijen te verkrijgen. 
  • Bij besmetting van u, uw ouder / (mantel)verzorger, partner, kind of inwonende vragen wij u de zorgboerderij op de hoogte te brengen en tot en met vijf dagen na klachtenvrij de zorgboerderij niet te bezoeken. 
  • Bij meer dan 3 besmettingen herleidbaar naar een dag wordt iedereen van die dag gedurende een week naar huis gestuurd. Bij meer dan 6 besmetingen in totaal wordt de zorgboerderij gedurende een week volledig gesloten. Er wordt in een gesloten periode regelmatig telefonisch contact met u gehouden. 

In dit beleid is er van uit gegaan dat COVID niet zomaar weg zal gaan en dat er in het najaar en van de winter pieken kunnen ontstaan. Voorlopig zal dit beleid dan ook gehandhaafd worden, wellicht met uitzondering van de mondkapjesplicht voor personeel tijdens het rijden. 

Strengere maatregelen dan deze zullen pas in uiterste gevallen of van overheidswege worden gehanteerd.