In september 2020 hebben we de tevredenheidsonderzoeken weer de deur uitgedaan.Een digitale versie van de uitkomst kunt u downloaden door hier {Tevredenheidsonderzoeken 2020} te klikken.

Gezien de doelgroep hebben we dit weer via een postverzending met antwoordenveloppe gedaan. Uit het verleden is gebleken dat er middels deze manier nog steeds de hoogste respons gehaald wordt.  
Naast een begeleidende brief krijgt men afhankelijk van cliënt en thuissituatie één of meerdere uitvraaglijsten namelijk;
deel 1. Algemeen voor cliënt.
deel 2. Vereenvoudigd voor cliënt.
deel 3. Versie voor familie/ouders/(mantel)verzorgers.
In totaal hebben we 51 onderzoeken verzonden waarvan er uiteindelijk 38 retour zijn gekomen. Daarmee is het responspercentage met 75% wel lager dan vorig jaar. We vermoeden dat dit mede komt door de hoge mate van postcorrespondentie van Rust na Onrust dit jaar, mede door COVID-19 berichtgeving.
De uitvraag onderwerpen dit jaar besloegen: Informatie - Begeleiding - Begeleiders - Werk - Locatie - Andere deelnemers  - Inspraak.

We zien weer een algemene tevreden houding onder zowel cliënten als verzorgers. Zeker over de begeleiding is men erg te spreken. Punten uit het TV-onderzoek van vorig jaar zijn minder naar voren gekomen dus dat wil zeggen dat de maatregelen die we van daaruit hebben genomen goed zijn opgepakt. Wel zien we weer wat andere/nieuwe punten  ontstaan. Het is en blijft een cyclisch proces. Volgend jaar gaan we de vragen uit het TV-onderzoek voor het eerst licht herzien zodat ze meer zijn toegespitst op Rust na Onrust en het onderscheid tussen locatie de Hoeve en locatie 'd Ouwe Schoole.

 Opmerkingen/verbeterpunten:

 - Inspraakvraag:

Op de vraag over deelnemers inspraak uit kunnen oefenen op het beleid van Rust na Onrust is het antwoord in +/-25% van de antwoorden nog altijd 'nee' of '?'. Dankzij herhaaldelijke informatieverstrekking dat deze mogelijkheid minimaal 4 keer per jaar bestaat d.m.v. de cliëntenraadsbijeenkomst is dit cijfer behoorlijk gedaald t.o.v. de bijna 80% van voorgaande jaren. We hebben we dit jaar in de begeleidende brief bij het TV-onderzoek hierover een verduidelijking beschreven en dat heeft geholpen. We moeten toch blijven zoeken naar middelen om dit nog duidelijker te maken.

- Rapportage:

De huidige digitale rapportage in ONS laat bij veel mantelzorgers te wensen over. Veelal omdat de mantelzorgers veelal uit een genaratie komen waarbij de huidige digitale wijze niet goed begrepen wordt. Ook de wijze van rapporteren op doelen vinden veel mensen te klinisch. Een algemeen verhaal van de dag is voor veel ouders/verzorgers prettiger. Tenslotte lezen meer ouders/verzorgers de rapportage dan proffesionals. Desalniettemin moeten de rapportages wel aan bepaalde eisen voldoen. We gaan op zoek naar een betere tussenoplossing.

- Andere deelnemers/sfeer:

Rust na Onrust is gegroeid, ook zien we een snellere "grotere doorstroom" in de groepssamenstelling.  Dat brengt met zich mee dat er veel nieuwe of andere gezichten en karakters en dat is voor veel cliënten toch even wennen. Met de een kun je beter over de straat dan de andere. Veel cliënten geven dan ook aan dat het contact met andere cliënten en de sfeer onder sommige cliënten niet altijd even prettig is. Over het personeel en de sfeer die zij creëren zijn geen opmerkingen. We zullen de groepssamenstelling proberen beter in de gaten te houden. We moeten we als voetnoot geven dat door de coronamaatregelen de groepssamenstelling noodgedwongen aanzijnlijk is veranderd.

- Meer aandacht naar jongere deelnemers:

Jongere deelnemers zouden graag meer gecomplimenteerd worden voor het werk dat zij doen op de boerderij. (quote)" Van een duim omhoog en bedankt voor je harde werk wordt ik altijd helemaal warm vanbinnen.

- Meer aansluiten bij de behoefte van de cliënt:

Bij deze opmerking stond verder geen andere beschrijving. We proberen dit natuurlijk altijd naar ons beste vermogen maar zullen ons best doen hier nog meer aandacht aan te besteden.

- Ruimte's erg vol:

Deze opmerking is meermaals gegeven. Ruimte's staan soms wel heel erg vol, wat de beloopbaarheid en de rust niet ten goede komt. Mede de werkbanken in en de houtbewerkingsruimte, alsmede de ingang bij de school en de sèrre worden specificiek genoemd. Rust na Onrust zal hier meer aandacht aan besteden.

Alle hierboven genoemde punten zijn in een actieplan gezet en worden op de geplande datum aangepakt. Toelichting op die aanpak kunt vinden in de verslagen cliëntenraad en de jaarverslagen.

 We zien weer een algemene tevreden houding onder zowel cliënten als verzorgers. Zeker over de begeleiding is men erg te spreken. Punten uit het TV-onderzoek van vorig jaar zijn minder naar voren gekomen dus dat wil zeggen dat de maatregelen die we van daaruit hebben genomen goed zijn opgepakt. Wel zien we weer wat andere/nieuwe punten (bovenstaande) ontstaan. Het is en blijft een cyclisch proces. Volgend jaar gaan we de vragen uit het TV-onderzoek voor het eerst licht herzien zodat ze meer zijn toegespitst op Rust na Onrust en het onderscheid tussen locatie de Hoeve en locatie 'd Ouwe Schoole.