Beste cliënten, ouders/verzorgers en zorgpartners.

 

Op 1 januari 2021 zal Heleen van der Weele - Brouwer uitreedden als directrice/vennoot bij Rust na Onrust V.O.F.

 

Een persoonlijke noot:

Met 70 jaar moet ik een stapje terug doen en wil ik mijn tijd en aandacht op familie, kinderen en kleinkinderen gaan richten. Terugkijkend op ruim 8 jaar dagbesteding kan ik terugzien op een periode waarin we iedere dag moesten leren. Dat zal ook nooit ophouden. In onze ijver om iedere cliënt te geven wat voor hem/haar nodig is ben je altijd aan het zoeken naar mogelijkheden die het nog aangenamer maken om bij ons te komen. Omdat niemand hetzelfde is, zal dat dus altijd een uitdaging blijven. Als mensen op het eind van de dag tevreden naar huis gaan, is het goed. Als dat niet zo is blijf je zoeken naar openingen. Soms willen mensen persé niet komen en voelen ze zich gestuurd door het thuisfront. Dat is lastig, uitdaging blijft dan om te kijken wat je moet doen om die onwil weg te nemen. Dat maakt het uitdagend. Zelf krijg je dat niet voor elkaar. Je moet je omringd weten van personeel en vrijwilligers die met dezelfde bezieling, ieder op zijn of haar manier, iedere dag weer de mensen bezig houden en begeleiden. Zonder deze mensen gaat het nooit lukken. Wij hebben het geluk dit betrokken en energieke team hier te hebben. Ieder dag is weer een feest, en zij hebben hun waarde meer dan bewezen in de moeilijke Corona tijd!

 

Kwaliteit ligt, zeker in de zorg, naar mijn mening ook in samenwerking. En zonder partners die willen luisteren en mee willen werken kan dat niet. We hebben in u die samenwerking meer dan gevonden en zijn dankbaar voor alle vertrouwen die U in Rust na Onrust stelt. Dit is geen vanzelfsprekendheid en deze contacten beschouwen we dan ook als zeer waardevol. Ik wil u bedanken voor alle fijne gesprekken.

 

Blij en trots ben ik om te meldden dat zoon Kees mijn plaats inneemt. Samen met Wim gaat hij Rust na Onrust verder leiden.

Ik heb er alle vertrouwen in dat dat op een zorgvuldige en goede manier gaat gebeuren.

Kees verzorgt al jaren als bedrijfsleider de financiële kant van het bedrijf, alle regelgeving en protocollen, de beleidsvoering en HRM. Ook kent u als zorgpartner Kees het beste, gezien hij ook de netwerken voor zijn rekening neemt.

Wim zal als eigenaar, ervaring deskundige en regelaar van lopende zaken een steun voor hem zijn zoals hij dat ook jaren voor mij geweest is.

 

Voor mij valt er een hele verantwoording weg  maar voor de rest verandert er weinig want ik blijf gewoon werkzaam maar dan als vrijwilligster bij Rust na Onrust V.O.F. 

 

Normaal gesproken zouden we natuurlijk zo’n wisseling van de wacht de nodige aandacht geven maar in verband met COVID-19 is dat helaas momenteel niet mogelijk. Zodra dat weer kan zullen we Heleen alsnog hartelijk danken voor haar ongelooflijke inzet van de afgelopen tijd en het opzetten van dit mooie bedrijf.

 

We gaan vol goede moed 2021 tegemoet, en wensen ook u daarin alle goeds.

 

Alvast fijne kerstdagen gewenst en een goede jaarwisseling.

 

Met dankbaarheid en vriendelijke groet,

Heleen van der Weele-Brouwer                           

Wim van der Weele

Kees van Hoepen

Rust na Onrust V.O.F.