Het initiatief voor de oprichting van de Stichting Vrienden van Rust na Onrust is genomen omdat de zorgbudgetten steeds meer onder druk komen te staan. Zorgboerderij Rust na Onrust heeft tot nu toe zonder enige vorm van subsidie gewerkt en daardoor wordt het realiseren van extra activiteiten voor cliënten steeds lastiger.

 

De Stichting Vrienden van Rust na Onrust heeft als doel voorzieningen of materialen te bekostigen die buiten het normale budget vallen en in het directe belang zijn van de cliënten. Sommige zaken kunnen ook ingezet worden voor de inwoners van het dorp.

Zo kan de Stichting bijdragen aan leuke extra’s die niet uit de normale budgetten kunnen worden gefinancierd.

 

Om dit te realiseren heeft de Stichting Vrienden van Rust na Onrust financiële middelen nodig. De Stichting is hiervoor afhankelijk van giften, legaten en erfstellingen.

 

De stichting heeft de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Mogelijk te ontvangen legaten en nalatenschappen zijn daardoor dan ook vrij van erfbelasting.

 

 

Ideeën om als stichting de zorgboerderij en het dorp te ondersteunen:

 

  • Als eerste is er de wens om een duo- c.q. quatrofiets aan te schaffen, waarvan cliënten en hun familie gebruik kunnen maken. Ook de inwoners van Schore kunnen deze fiets dan reserveren
  • aanschaf van een 'Tovertafel' voor dementerende ouderen
  • Aanschaf van bewegingstoestellen voor ouderen
  • Aanschaf van creatieve middelen voor dagbesteding, denk aan: gereedschap, knutselmateriaal, lijm, hout, jampotjes etc.
  • Voor inwoners van Schore: gebruik maken van de bibliotheek in de hal van de school onder het genot van een bakje koffie of thee en de mogelijkheid om tussen de middag met de groep mee te eten

Contactgegevens:

        

Voorzitter:            Adri Boogaard

Penningmeester: Han Goetheer

Secretaris:           Marc Rootsaert

Leden:                 Matty Buijs en Leny Kloosterman

 

 

0113-233553

info@vriendenrustnaonrust.nl

www.vriendenrustnaonrust.nl

 

 

NL73 RABO 0338 0592 61

 

 

Leden van de Rabobank kunnen ons helpen door in de periode 27-9 t/m 6 oktober 2019 hun stem op ons uit te brengen via Rabo ClubSupport.